Mince, medaile a plakety rôznych priemerov a atypických tvarov vyrábame lisovaním resp. razením. Ako základný materiál používame mosadzný plech rôznych hrúbok. Pred výrobou medailí či mincí vyrobíme raziaci nástroj - matricu (averz mince, resp. medaile). Pri obojstrannom razení je potrebné vyrobiť aj druhú raznicu (reverz mince, resp. medaile). Povrchová úprava môže byť striebrením, zlátením, medením, a niklovaním v lesku alebo dodatočne upravená patinovaním.

Výroba medailí a mincí

výroba pamatných medailí