Väčšina strieborných, mosadzných, bronzových, alebo zlatých bohoslužobných predmetov, stojí za navrátenie ich starobylej krásy a výnimočnosti v každom detaile. Náklady na ich opravy sú menej významné, ak vezmeme do úvahy, ich jedinečnosť, výpovednú hodnotu, históriu, kvalitu spracovania či kvalitu samotného materiálu, ktorý má predpoklady omnoho dlhšej životnosti ako sú tie dnešné - nové.

Sme pyšní na našu prácu. Náš tím skúsených remeselníkov obnoví každý Váš kalich, monštrancia, relikviár, cibórium, kadidelnica, svietnik, večné svetlo, obetná miska, paténa, kustódium, zvonček, lodička, kríž, korpus či iné bohoslužobné predmety tak, aby sa čo najviac priblížili pôvodnému stavu a zachovali si punc jedinečnosti.

Niektoré predmety nemusia vyzerať po reštaurovaní zákonite novo, ale môžeme im ponechať resp. dodať prirodzenú patinu doby. Je však potrebné ich ošetriť, aby sa ďalej neznehodnocovali a vydržali aj pre budúce generácie. Starostlivo opravíme poškodené miesta a, ak je to potrebné, vyrobíme a doplníme všetky chýbajúce časti podľa dobových pracovných postupov. Tu sa uplatní talent a zmysel pre detail našich cizelérov, zlatníkov, rytcov či pasiarov aby sa čo najviac priblížili k originálnemu dizajnu. Každý diel je reštaurovaný so zreteľom na zachovanie pôvodných ozdobných rytín, nápisov, puncových značiek, filigránov či vsadených drahokamov a perál. Odstránime väčšinu škrabancov, vypadaného materiálu, preliačenín a iných nedokonalostí. Takto pripravíme čo najlepší povrch pre následné pokovovanie podľa Vašich požiadaviek: zlátenie (rýdzosť 23,5 karatov), striebrenie (rýdzosť 999/1000) alebo ich kombináciu. Pokovovať je možné aj medením či niklovaním.

Potom, čo predmety celý svoj život verne slúžili svojmu účelu a preniesli sa cez generácie, stanú sa po zreštaurovaní znovu neoceniteľným a nenahraditeľným dedičstvom.

Projekt obnovy Akademických insígnií Univerzity Komenského v Bratislave

Žezlo rektora Univerzity Komenského v Bratislave

Žezlo dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Žezlo dekana fakulty bolo vyrobené v roku 1924 dobovými umeleckoremeselnými technikami spracovania, kde sa uplatnili predovšetkým pasiarske, cizelérske, zlatnícke, klenotnícke či rytecké práce. Je vyrobené zo striebra rýdzosti 900/1000. Výnimku tvorí len paragraf s lipovou ratolesťou v strede klenotu, ktorý je z mosadze a bol osadený v neskoršom období. Žezlo pozostáva z ôsmych častí navzájom spojených svorníkom (klenot, florálna hlavica, šesťhranný pokál, zdobená hlavica s dvomi šesťhrannými prstencami, stredové madlo šesťhranného a hviezdicového prierezu s dvomi šesťhrannými prstencami, spodná zdobená hlavica so šesťhranným prstencom a koncová hlavica s vnútorným závitom a šesťhrannou podložkou). Celková dĺžka je 114cm.