Umeleckoremeselné spracovanie železných, neželezných a ušľachtilých kovov

Tradícia a skúsenosti vo výrobe a remeselnom spracovaní

Každý náš výrobok je ručne vyrobený originál, ktorého kvalitu zaručuje prvotriedny vstupný materiál a spracovanie na vysokej profesionálnej úrovni. Tím našich skúsených zamestnancov vám poradí pri dizajnových návrhoch i pri možnostiach technologického spracovania, vaše myšlienky pretvorí na hotový exkluzívny produkt, ktorý bude zrkadlom našej vzájomnej spolupráce. Venujeme sa predovšetkým spracovaniu farebných a nehrdzavejúcich kovov ako je meď, mosadz, striebro... tvarovaním, zváraním, spájkovaním, kovaním, kovotlačením, tepaním, cizelovaním, rytím dekorov a pod.

Kovotlač - rúčné rotačné tvárnenie mäkkých plechov (meď, mosadz, hliník...) do polguľových príp. zvonových tvarov, ktoré následne slúžia ako polotovar na výrobu rôznych dekoratívnych a úžitkových predmetov. (lampy, kalichy...)
Tepanie - technika umeleckého spracovania hlavne mäkkých kovov za studena. Je to prehýbanie, vyťahovanie, sťahovanie a pod. rovného plechu do výšky, hĺbky, do oblích alebo ostrých záhybov, aby sme dostali požadovaný tvar. Tepe sa kladivkami, čakanmi, prehlbovačmi, razidlami a pod. (reliéfne obrazy, historické brnenia, štíty, masky, vázy, misky...)
Cizelovanie - je to jemnejšia technika tepania mäkkých kovov. Plech sa lepí na cizelérsku smolu, do ktorej sa vtláča oceľovými alebo drevenými prehlbovačmi požadovaná plastika. (reliéfy ľudských a zvieracích hláv, štylizované rastlinné motívy a pod.) Pri práci s čakanmi - napríklad pri matovaní sa používa cizelérske kladivko.
Rytectvo - vytváranie ozdobného dekoru na rôzne predmety, väčšinou z farebných kovov, rytím, sekaním, gravírovaním. Výroba požadovaných znakov, písma, čislíc, ornamentov na razidlá, pečatidlá alebo vypaľovadlá...